Úvod

Úvod


Výrobky z plastů jsou nepostradatelné pro všechny obory strojírenské výroby. Polymerní materiál se zpracovává technologickými postupy na strojích, které byly původně přebírány z příbuzných odvětví, hlavně z technologie zpracování kaučuku, hliníku a dalších kovů. Z nich se, vzhledem ke specifickým vlastnostem zpracovávaných materiálů, vyvinuly stroje jmenovitě určené pro zpracování plastů. V posledních letech se v řízení funkcí strojů uplatňuje významně automatizace, počítačové programování jednotek a robotizace potřebných mechanických a obslužných funkcí. V moderních lisovnách plastických hmot je běžné, že stroje pracují pod dozorem malého počtu pracovníků. V plně automatizovaných provozech pracují stroje již bez obsluhy a lidského dozoru. Nezřídka bývají nutné i mechanické zákroky, jako je např. výměna vstřikovacích forem nebo změna zpracovávané suroviny. Tyto zákroky jsou prováděny pomocí robotů a řízeny automaticky. Choulostivou operací zůstává nabíhání výroby, která trvá poměrně dlouho, řádově desítky minut i déle. V době náběhu se na strojích stabilizují teploty v jednotlivých úsecích, dolaďují se časové intervaly jednotlivých pracovních kroků, tlaky a další parametry. Zde je lidský činitel stále nezastupitelný.


Zpracovatelské technologie pro výrobu a zpracování plastů lze rozdělit do tří základních skupin:

  • Tvářecí technologie, při nichž dochází ke značnému přemísťování částic, zásadním způsobem mění tvar výchozího materiálu. Ten je před zpracováním ve formě granulátu, prášku nebo kapaliny a během výrobního procesu je přeměněn na polotovar nebo finální výrobek. Nejčastěji se používají technologie vstřikování, vytlačování (extruze), lisování, válcování, odlévání.

  • Tvarovací technologie, při nichž nedochází k velkému přemísťování částic. Materiál je před zpracováním ve formě polotovaru a během tvarovacího procesu se mění hlavně geometricky. Nejvýznamnějšími zástupci této skupiny jsou technologie tvarování desek, spojování plastů, obrábění, ohýbání.

  • Doplňkové technologie, slouží jak k úpravě výchozí suroviny (prášku, granulátu) před tvářením (sušení, barvení, předehřev), tak ke konečné úpravě výrobku (potiskování, dodatečné zesíťování, pokovování).


Při vývoji výrobku je možné volit z různých technologií a výrobních postupů, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Přehled specifických vlastností jednotlivých technologií je uveden v tabulce 1.


Tab. 1. Specifika technologií zpracování plastů.

Technologie

Vytlačování

Vstřikování

Vyfukování

Rotační natavování

Tvarování

Vlastnost

Cena zařízení

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Střední

Střední

Cena nástroje

Střední

Vysoká

Střední

Nízká

Nízká

Doba cyklu

Kontinuální

<1 min

<1 min

>3 min

1–3 min

Ekonomické množství

>5 km

>10 000 ks

>10 000 ks

100 – 10 000 ks

100 – 10 000 ks

Přesnost

Dobrá

Dobrá

Střední

Střední

Nízká

Kontrola tloušťky stěny

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Neprůchozí dutiny

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Uzavřené dutiny

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Velmi malé díly

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Složité tvary

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Velký uzavřený tvar

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Vložky (inserty)

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Průchozí díry

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Závity

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne 


U jednoho finálního výrobku se můžeme setkat s využitím technologií, které patří do všech 3 základních skupin. Volba technologie je rovněž závislá na zvoleném materiálu a tudíž nelze použít libovolnou kombinaci materiálu a technologie jak je uvedeno v tabulce 2.


Tab. 2. Vhodnost materiálu pro technologie zpracování plastů.

Technologie

Vytlačování

Vstřikování

Vyfukování

Rotační natavování

Tvarování

Materiál

ABS

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

EVA

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

PA

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

PC

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

PE–LD

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

PE–HD

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

PMMA

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

POM

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

PP

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

PS / PS–HI

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

PVC–U

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

PVC–P

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SAN

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne