Impresum


 

Název: Technologie zpracování plastů
Autor: Ing. Aleš Ausperger
ISBN 978-80-88058-77-9

 © Code Creator, s.r.o.; distribuce publi.cz; 2016


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Název školy: Střední odborné učiliště Svitavy

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-8727/2015-8 dne 16. 6. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast technologie zpracování plastů s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Jana Kalinová, Ing. Jan Boháček


Učebnice byla vytvořena v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012