Read extract Buy for 220 CZK

Publisher: Akropolis

Category: Languages

Release date: 2022

Book size: 68,46 MB

ISBN: 978-80-7470-427-7

Last update: 11. 5. 2022

Book format: PDF

Čeština expres 1 (ukrajinská)

Author:
Lída Holá, Pavla Bořilová

Čeština expres 1 (úroveň A1/1) představuje první část čtyřdílného kurzu „češtiny pro přežití“. Je určena začátečníkům, kteří chtějí rychle dosáhnout jazykové úrovně A1. Je vhodná pro základní seznámení s jazykem, krátkodobé kurzy a studenty češtiny jako druhého jazyka, žijící v ČR. E-verze Publi zpřístupňuje netisknutelnou PDF verzi učebnice. Více info na www.czechstepbystep.cz.


Чеська мова експрес 1 (рівень А1/1) є першою частиною курсу «чеської мови для виживання», який складається з чотирьох частин. Підручник призначений початківцям, котрі хочуть швидко досягти мовного рівня А1. Він придатний для базового ознайомлення з мовою, для короткострокових курсів, а також для тих, хто живе в ЧР і вивчає чеську мову як другу. Більше інформації на www.czechstepbystep.cz.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms