Czech It Up! 1 (úroveň A1, učebnice)
Číst ukázku Koupit za 349 Kč

Vydavatel: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci

Kategorie: Jazyky

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 50,82 MB

ISBN: 978-80-244-6326-1

Poslední aktualizace: 18. 7. 2023

Formát knihy: PDF

Czech It Up! 1 (úroveň A1, učebnice)

Autor:
Tereza Švarcová, Jakub Wenzel

Czech it UP! je moderní a komplexní série učebnic a cvičebnic češtiny pro cizince, která se nechala inspirovat v Oxfordu. Přináší časopisecký formát, nadčasová a soudobá témata, web s doprovodnými audii a videi jako bonus a zahrnuje celou škálu jazykového vzdělávání od úplných začátečníků (A1) po pokročilé (C1). Více informací o projektu na stránkách czechitup.upol.cz.
(Jde o verzi ve statickém PDF formátu, kterou lze bez omezení číst v aplikaci Publi.cz a zároveň nelze PDF soubor stáhnout přímo do zařízení.)

Czech it UP! is a modern and comprehensive series of Oxford-style Czech textbooks and workbooks for foreigners. It comes in a magazine format, with timeless and contemporary topics, a website with accompanying audios and videos as a bonus, and covers the full range of language learning from beginners (A1) to the most advanced students (C1). More information about the project at czechitup.upol.cz.
(It is a static PDF version, which can be read without limitations in Publi.cz app and at the same time the PDF file cannot be downloaded directly to the device.)

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.