02

Potřeba dohledu ICT systémů

S rozvojem počítačových sítí byla zahájena digitalizace ina straně telekomunikační infrastruktury. Zhlediska datových sítí najednou nebyl významný rozdíl mezi hovorovými službami a ostatním datovým provozem a tedy mohlo dojít kintegraci těchto sítí. Aktuálně je největším rozdílem mezi telekomunikačními a počítačovými sítěmi v požadavku na rychlost a spolehlivost doručení dat. Tím, jak se technologie vyvíjely, došlo k tomu, že se na nich lidstvo stalo závislé. Asi těžko si dnes někdo dokáže představit život bez mobilního telefonu, připojení k internetu, televize, sociálních sítí apod.

Stále větší množství společností svůj obchodní model zakládá na existenci internetu a ten se tak pro ně stává hlavním zdrojem příjmů. Problém ovšem nastává v okamžiku, když dojde k výpadku kritické části infrastruktury, která zapříčiní její nedostupnost. Vpřípadě velkých e-shopů tak může dojít k obrovským finančním ztrátám za každou hodinu či minutu výpadku. Takovéto společnosti si to samozřejmě uvědomují. Proto vznikly systémy pro sledování amonitoring infrastruktury, které mají včas odhalit přicházející problémy a upozornit na ně zodpovědné uživatele.