Úvod

ANOTACE

Text seznamuje studenty s vybranými službami zajišťujícími moderní způsoby dohledu nad datovými sítěmi. Uvádí teoretický přehled používaných protokolů a popisuje jejich základní principy a funkce. Dále uvádí přehled vybraných aplikací pro dohlížení nad provozem v datových sítích.


CÍLE

Cílem textu je uvést přehled používaných protokolů a aplikací pro dohled nad stavem stěžejních prvků v datové síti.


LITERATURA

[1] Murray, P – Stalving, P. SNMP: Simplified. Seattle: F5 Networks, Inc, [online] 2008. Cit 2014-10-10, dostupné z http://www.f5.com/pdf/white-papers/snmp-simplified-wp.pdf.

[2] Cisco Systems, Inc. 2008. Enterprise Campus 3.0 Architecture: Overview and Framework. Design zone for Campus. [Online] 2008. Cit: 2014-10-10, dostupné z http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html

[3] MikroTik Routers and Wireless: The Dude. MikroTik [online] 2014. Cit 2014-11-10, dostupné z http://www.mikrotik.com/thedude.

[4] Nagios Enterprises. Nagios – Monitoring Architecture Solutions For Managed Service Providers. Nagios - The Industry Standard in IT infrastructure monitoring. [online], 2014. Cit. 2014-11-15], dostupné z http://assets.nagios.com/downloads/general/docs/Monitoring_Architecture_Solutions _For_MSPs.pdf

[5] The Cacti Group, Inc. Documentation. Cacti the complete rrdtool-based graphic solution. [online] The Cacti Group, Inc, 2012. Cit. 2014-11-15, dostupné z http://www.cacti.net/documentation.php.