04

Spodoba

Co je spodoba?

Jsou to párové souhlásky B – P, T - D, H – CH,

Z – S, V – F, Ž – Š, Ď – Ť, které se ve slově

jinak vyslovují a jinak píší.

Cvičení 12

Vyber správné párové souhlásky a přiřaď je na řádek vedle sebe.

B T H Z V Ž Ď P D CH S F Š Ť

-

-

-

-

-

-

-

Jak správně psát párové souhlásky?
Abychom věděli, kterou souhlásku psát, pomůžeme si slovem v jiném tvaru.


Cvičení 13

Čtěte společně

sloup – sloupy schod – schody výlet – výlety
šroub – šrouby dotaz – dotazy hrách – hrachy

Odůvodnění párových souhlásek T – D

Na konci nebo uvnitř slov vyslovujeme T, ale píšeme D.

Ve slově plod slyšíme T, ale píšeme D, řekneme si hodně plodů.

Cvičení 14

Vyber slovo, které ti napoví jakou souhlásku napíšeš.

hrady duby plůtek lesík ledový

plot

led

hrad

les

dub


Cvičení 15

Vyber správnou souhlásku na konci věty.

U domu máme nový plo

Jablíčko je sladký plo

Školu mám moc rá

V družině si budu hrá

Cvičení 16

Vyber správné slovo.

Neslyšný

Tvrdý

Studený

Natřený

Odůvodnění párových souhlásek P – B

Na konci nebo uvnitř slov vyslovujeme P, ale píšeme B.

Ve slově klubko slyšíme P, ale píšeme B. Řekneme si klubíčko.

Cvičení 17

Vyber správné písmeno.

ryka

zu

žaka

příko

Cvičení 18

Vyber správné písmeno.

baka

chalouka

ryka

žaka

hři

Cvičení 19

Vyber správné písmeno.

V potoce vidíme ryku.

Do vody jsem skočil šiku.

V trávě skáče žaka.

Kočku bolí tlaka.

Odůvodnění párových souhlásek Z – S, Ž – Š

Na konci nebo uvnitř některých slov vyslovujeme S ale píšeme Z.
Ve slově plaz slyšíme s, ale píšeme z – řekneme si hodně plazů

Na konci nebo uvnitř některých slov vyslovujeme Š ale píšeme Ž.
Ve slově tužka slyšíme Š ale píšeme Ž – řekneme hodně tužek

Cvičení 20

Vyber správné písmeno.

Na opak si sedl ko.

Na louce se pase stádo ko.

Za domem je hustý le.

Po stromě opatrně le.

Cvičení 21

K danému obrázku vyber správné slovo.

les lez

myš myž

tužka tuška

kos koz

Cvičení 22

Doplň do slov správné písmeno.

soutě

gulá

hrabo

sala

ko

Cvičení 23

Doplň do slov ve větách správné písmeno.

Nad rybníkem letí velká vá ka.

Uviděli jsme strýce Vaka.

V zimě jezdím na běkách.

V létě zase chodím pěky.

Odůvodnění párových souhlásek V – F

Na konci nebo uvnitř některých slov slyšíme F, ale píšeme V.

Ve slově lev slyším F, ale píšeme V – řekneme hodně lvů.

Cvičení 24

Doplň do slov správnou souhlásku.

báboka, díka, obroský, fotogra, pá, žároka, Kryšto

Cvičení 25

Doplň do slov správnou souhlásku.

Věte

na věti

Tre se

on se treí

Báboka

pět báboek

Odůvodnění párových souhlásek H – CH

Na konci nebo uvnitř některých slov slyšíme CH, ale píšeme H.

Ve slově roh slyšíme CH, ale píšeme H – řekneme rohy.

Cvičení 26

Doplň do slov správné souhlásky.

bře, pstru, me, dru, plu, plata, pru

Cvičení na procvičení všech párových souhlásek

Cvičení 27

Označ slova, která jsou bez chyb.

zahrátka

batoh

paměď

klupko

pařez

hoch

mráz

obras

Cvičení 28

Doplň do slov správné souhlásky.

ryka, žaka, soka, skle, sli, chlé

rozka, bříka, pe, otáka, vů

Cvičení 29

Doplň do slov správné souhlásky.

me, poháka, salá, choba, kvě

vyfo ho, sí, ká, vzducholo

Cvičení 30

Přiřaď ke slabikám na řádku nabízené slabiky, aby vznikla slova. Jedna nabízená slabika je navíc.

pka dka žka vka ďka zka

Cvičení 31

Do slov ve větách doplň správnou souhlásku, slova v rámečku ti s vyplněním pomohou.

Bez snídaně necho.

utíká, jdu, chodí

Postate někdo na čaj.

postaví, pošle, položí

Kde je zase ten nů?

nože, nůše

Pus mě do koupelny.

pustí, pomůže

Cvičení 32

Do vět přiřaď správná slova.

práh prach druh pluh

Dveře mají dřevěný .

Na stolku si utři .

Za traktor zavěsím .

Salátu sklidím nový .

Cvičení 33

Do slov doplň správnou souhlásku a přiřaď správné roční období.

jaro léto podzim zima

Sní, le, mrá.

Čá, vlaštoky a jejich odle, listopa.

Hříky, jahůky, borůky,
plaky, odjez k moři.

Stromy jsou samý kvě , líhnutí kuřáek a jiných mláďa.

Cvičení 34

Označ špatně napsaná slova.

šplch, prutký, pohyb, lenochot, fotbal, oužko, šíb, hroh, pouť, borůfky, schůzka, mucholapka, rohoška