05

Slovní druhy

Přehled slovních druhů

1. Podstatná jména – jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to (např. teta, pes, dům, píle, kreslení…).

 

2. Přídavná jména – určují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo říkají, čí osoby, zvířata a věci jsou. Odpovídají na otázky jaký, který, čí? (např. červený, chytrý, babiččin…).

 

3. Zájmena – zastupují názvy osob, zvířat a věcí nebo na ně ukazují (např. já, on, náš, tvůj, jemu…).

 

4. Číslovky – vyjadřují počet, množství druhů, pořadí nebo kolikrát se něco děje (např. jeden, dvoje, pátý, třikrát…).

 

5. Slovesa – říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (např. chytá, je, byl, bude cvičit…).

 

Tyto slovní druhy nazýváme ohebné. Můžeme je skloňovat a časovat.


6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak? (např. nahoře, daleko, dříve, lépe…).

 

7. Předložky – se spojují se jmény. Píší se zvlášť, ale čteme je dohromady (např. do, k, na, ve, bez…).

 

8. Spojky – spojují slova nebo věty (např. a, ale, aby, nebo, protože…).

 

9. Částice – uvozují samostatné věty (např. ať, kéž, nechť, což, copak…).

 

10. Citoslovce – vyjadřují pocity a výzvy nebo označují zvuky (např. bác, cukrú, ajajaj, chacha, au…).

 

Tyto slovní druhy nazýváme neohebné. Nemůžeme je skloňovat ani časovat.


Podstatná jména

Vyhledej mezi slovy podstatná jména a označ je. Nezapomeň vybrat i názvy vlastností a dějů!

strom, mladá, pes, tátův, hajný, borůvky, děti, nás, kopec, paní, sedm, les, přítel, dnes, skokan, přestože, zlost, u, mech, pýcha, její, sojka, my, sedmkrát, počítáš

studánka, bum, dřevorubec, plavání, volá, kapradí, smrček, máme, zpěv, neumí, četba, skromnost, později, déšť, lenost, lesní, čekání, malíř, nahoru, mamut, vlastní, maso

čtvery, bratr, jogurt, psaní, kočičí, ředitel, zalije, nůžky, skákání, střapatá, pracovitost, ochotně, učení, moje, vaření, tulipán, fuj, upřímnost, chemie, který, tužka, nechť, kružítko

Přídavná jména

Cvičení 38

Přetáhnutím správně roztřiď nabízená přídavná jména. Ke každému podstatnému jménu se budou hodit právě čtyři přídavná jména.

bílá pocukrovaná vzdělaná ořechová letní mourovatá maminčina piškotová pletená spravedlivá přítulná oblíbená sousedova voňavá zapomenutá přísná

Kočka

 

Učitelka

 

Bábovka

 

Čepice

 

Cvičení 39

Doplň přídavné jméno. Vybírej z nabídky nad cvičením.

krupicovou pohádkovou dobrý červená starostlivá babiččin dlouhá

Pes je přítel člověka.

Cesta kolem světa je .

Naše maminka je .

Večer čtu knížku.

Jahoda je .

Nejraději mám kaši.

kocourek se jmenuje Anýsek.

Slovesa

Pozor dávej na tvary slovesa BÝT (jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou, byl, byli, bude, budeme…), dále sloveso MÁM a také na neurčité tvary sloves (tj. slovesa zakončená souhláskou –t, např. psát, kreslit apod.)

Doplň vhodná slovesa z nabídky.

chytá zkouší teče houká bzučí hraje řídí závodí taje bručí fouká pere

moucha

řidič

pračka

rybář

učitelka

medvěd

voda

hudba

vlak

sníh

sportovec

vítr

Vyhledej ve větách slovesa a označ je.

Na snídani máme bábovku a pletýnky.
U stolu jsem první. Nechci přijít pozdě do školy. V deset hodin je svačinová přestávka. Rozbalím si svůj oblíbený toust. Na oběd odcházíme společně. Obědváme ve školní jídelně. Můžeme si vybírat ze dvou jídel. Na odpolední svačinu mám nejraději ovoce. K večeři budeme smažit palačinky. je budu potírat marmeládou. Mám na velkou chuť.

Vyhledej slovesa a označ je.

přemýšlím, báseň, lyžař, zítra, blýskalo se, nabírala, šest, pěkný, posíláme, syrová, milion, zamíchal, ale, postel, neobydlené, vystrkovali, umýval, oběd, crrr, jdu, , splynula, byli

Předložky

Doplň vhodné předložky. Vybírej z nabídky.

před za přes bez v okolo ke

Petr odešel pozdravu.

Kůň skočil překážku.

Počkej na mě školou.

Koťátka se tulí kočce.

Smál se mi zády.

Připoutej se autě!

Šli jsme vašeho sadu.

Doplň vhodné předložky. Vybírej z nabídky.

bez Po u od Kolem s pod pro

K lékaři půjdu mámou.

Mám tebe dárek.

vyučování půjdu do knihovny.

Pravítko si půjčím Honzy.

Trefíte tam nás?

Boty si nechej schody.

zahrady postavili plot.

Prázdniny strávím babičky.

Slovní druhy – procvičování pro 3. ročník

Ke každému slovu přetáhni číslo (1 - podst. jm., 2 - příd. jm., 5 - slovesa, 7 - předložky).

1 2 5 7

pečení

je

přes

u

bude číst

sjezd

Klárčina

hrají

okolo

byl by spal

laskavost

děti

Ke každému slovu přetáhni číslo (1 - podst. jm., 2 - příd. jm., 5 - slovesa, 7 - předložky).

1 2 5 7

sestřin

pracovitost

rozeklaný

honí se

vedle

vločka

měla

malé

duhová

výsledek

umí

ze

Ke každému slovu přetáhni číslo (1 - podst. jm., 2 - příd. jm., 5 - slovesa, 7 - předložky).

1 2 5 7

násobilka

pyšný

umět

slunné

pro

sněženka

poznáš

stráně

lež

běží

k

tichý

Slovní druhy - procvičování pro 4.-5. ročník

Urči slovní druh zvýrazněných slov. Posuň číslo příslušného slovního druhu na připravený řádek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nastal vlahý večer.

Přijedu až večer

Žáci zdraví své vyučující.

Zdraví lidé jsou šťastní.

Zdraví je pro každého z nás důležité.

Psí pelíšek ležel v kuchyni.


Urči slovní druh zvýrazněných slov. Posuň číslo příslušného slovního druhu na připravený řádek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Šli jsme okolo.

Okolo zahrady postavili plot.

Nemocný zvonil na sestřičku.

Nemocný člověk vstoupil do ordinace.

Přála si, aby už byly prázdniny.

Aby se to tak dozvěděl tatínek!


Urči slovní druh zvýrazněných slov. Posuň číslo příslušného slovního druhu na připravený řádek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rozhlížel se polekaně kolem.

Děvčátko se pyšnilo novým kolem.

Šli jsme kolem vašeho sadu.

Několik dětí běhalo na hřišti.

Zahlédli jsme je pracovat na zahrádce.

Je už Eva doma?

Urči slovní druh zvýrazněných slov. Posuň číslo příslušného slovního druhu na připravený řádek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pro nemoc nepřišel do školy.

Jejich obrázky zdobí školní chodby.

Umyl se ve studené vodě.

Se sestrou odešla na trénink.

Míček udělal hop!

Polévku jíme z hlubokého talíře.


Urči slovní druh zvýrazněných slov. Posuň číslo příslušného slovního druhu na připravený řádek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Viděli jsme nádherné představení.

Otcovi synové už tu nebydlí.

Kdo z vás to udělal?

Říkali, že zítra bude hezky.

Skok na trampolíně se vydařil.

Z testu dostal jednu velkou jedničku.