06

Shoda přísudku s podmětem

Co je minulý čas?

Něco se už stalo. Stalo se to několika osobám, zvířatům, věcem.

Maminky pekly.

Tátové cvičili.

Stromy stály.

Housata plavala.

Co je PŘÍSUDEK? = SLOVESO

Něco se děje, někdo něco dělá.

Cvičení 53

Vyber přísudky, přesuň je na řádky a roztřiď je podle koncovek:

Kocouři chvíli předli. Kočky hlasitě mňoukaly. Koťata si ráda hrála. Auta v cíli troubila. Kohouti dlouho kokrhali. Mámy se zlobily kvůli nám. Kuchařky vařily povidla. Slepice zobaly zrní. Lékaři oblékali bílý plášť. Židle stály u stolů. Chlapci si hráli s koly. Kůzlata běhala dokola. Kakaa sladce voněla.

-li

 

-ly

 

-la

 

Co je PODMĚT? = Podstatná jména

Název osob, zvířat a věcí: TA mrkev TEN salát TO pečivo

Cvičení 54

Vyřaď slova, která nemohou být podmět:

Výhra za vyberou ach kolečka dokázali třicetkrát známky pěkně Šaty koberec budeme dny ovečky sešity komáři aby nosil Strašák nakreslíte jako protože pořádek ale med nakoupíš

Podmětem může být také přídavné jméno i zájmeno

Co je SHODA přísudku s podmětem?

NÁPOVĚDA

Shoda znamená přiřadit na konec slovesa (v množném čísle a minulém čase) správné písmeno - i    - y    - a podle rodu podmětu.

Rod mužský životný tatínkové, sněhuláci, kohouti

Rod mužský neživotný stromy, kameny, kotle

Rod ženský maminky, slepice, třešně

Rod střední děvčata, kuřata, kola

Než budeš pokračovat, zopakuj si určování rodů u PJ, zejména rod mužský a jeho životnost – neživotnost!

Děti - v množném čísle je to podstatné jméno rodu ženského.

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM =
SHODA SLOVESA S PODSTATNÝM JMÉNEM

KOHOUTI ZOBALI

LISTY PADALY

SLEPICE ZOBALY

KUŘATA ZOBALA

Procvičování

Vyber správné písmeno do koncovky přísudku.

Psi štěkal.

Kohouti kokrhal.

Kuřata pípal.

Husy kejhal.

Krávy bučel.

Kozy mečel.

Koťata si hrál.

Kočky mňoukal.

Slepice kdákal.

Pávi křičel.

Houseři syčel.

Koně řehtal.

Krocani hudroval.

Ovce bečel.

Myslivci mířil.

Hadi se vyhříval.

Automobily startoval.

Hosté se posadil.

Hříbky rostl.

Holoubata se vyklubal.

Břízy obrůstal.

Zmije syčel.

Smrky rostl.

Děvčata si hrál.

Veverky poskakoval.

Konvalinky voněl.

Vlci vyl.

Srnci vyběhl.

Žáci psal diktát.

Stromy šuměl.

U řeky nás obtěžoval komáři.

Rybáři seděl na břehu.

Děvčata skákal přes švihadlo.

Poupata se rozvíjel.

Vlaštovky vesele švitořil.

Dívky zaléval květiny.

Na kamení se vyhříval ještěrky.

Na záhoně se rozmnožil housenky.

První branku dal hráči Sparty.

Autobusy se rozjel do stran.

Děti vesele dováděl.

Holubi na střeše vkral.

Vojáci cvičil se zbraněmi.

Zahradníci sklízel úrodu.

Jablíčka na stromě zčervenal.

Domy byl vyzdobeny.

Spačci přiletěl.

Hoši si hrál na vojáky.

Chlapci obdivoval modely letadel.

Jabloně u domu rozkvetl.

Stromečky se dobře ohýbal.

Ptáčci v parku zpíval.

Květiny omamně voněl.

Vrátil se i mladé vlaštovky.

Pavouci pletl sítě.

Obrazy nás okouzlil.

Prameny v létě vyschl.

Návštěvníci chválil obrazy.

Učitelé uděloval pochvaly.

Hrdličky cukroval na dvorku.

Zahradníci sázel květáky.

Štěňata hledl svoji maminku.

Rodiče chválil své děti.

Hrušky nám chutnal.

V pohádce vystupoval různá zjevení.

Vrabci radostně čimčaroval.

Židle stál v řadách.

Včely na jaře hlasitě bzučel.

Tulipány na zahradě rozkvetl.

Děti se těšil na prázdniny.