Porozumění textu 9 – interaktivní testy z češtiny (Prodos) | Publi.cz
Koupit za 89 Kč

Vydavatel: PRODOS spol. s r. o.

Kategorie: Základní školy

Rok vydání: 2023

Velikost knihy: 6,15 MB

ISBN: 978-80-7230-530-8

POROZUMĚNÍ TEXTU 9 – interaktivní testy z češtiny

Autor:
PRODOS – Mgr. Jana Čermáková – Mgr. Jiří Jurečka – PaedDr. Hana Mikulenková
Kategorie:
Základní školy

Umíš v textu najít pointu a číst „mezi řádky“? Tyto testy z českého jazyka jsou vyladěné tak, aby ti pomohly při přípravě na přijímací zkoušky na střední školu. Zjistíš, v čem děláš chyby, dozvíš se proč a příště už nebudeš mít chybu ;-)

Co najdeš v Porozumění textu 9?
• 5 didaktických testů, každý s 20 úlohami
• úlohy zaměřené na: celistvost a soudržnost textu, čtení s porozuměním a kritické čtení, orientaci v textu, pochopení hlavní myšlenky sdělení, vyvozování závěrů z čteného textu, odlišování faktů od názorů a hodnocení, rozpoznávání manipulativní komunikace a další
• přehledně zpracovaná řešení včetně zdůvodnění
• průběžné motivační hodnocení

Interaktivní testy Porozumění textu 9 od pedagogického nakladatelství Prodos jsou součástí sedmidílné řady Umím češtinu? pro žáky 9. ročníků. Další díly jsou: Pravopis 9, Slovotvorba a slovní zásoba 9, Tvarosloví 9, Větná stavba 9, Sloh 9, Literární výchova 5–9.
Tištěnou cvičebnici najdeš v e-shopu nakladatelství Prodos na ucebnice.org, ukázkové testy na umimcestinu.cz.


Porozumění textu 9 – interaktivní testy můžeš vyplňovat na počítači nebo v mobilním telefonu, online i offline. Tak se dej do toho a (nepro)TESTUJ!

Porozumění textu 9 je k dispozici v knihovně také jako multilicence pro 10 uživatelů.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy