RESPONZIVNÍ A INTERAKTIVNÍ DOKUMENTY

Umím pracovat se standardním formátem PDF a navíc tvořím chytřejší e-knihy s multimediálním obsahem tzv. mKnihy (audio/video, animace, interaktivní cvičení aj.). Zvládnu distribuci i dalších formátů jako jsou ePub, XLS aj..

TESTY ZNALOSTÍ A POCHOPENÍ DOKUMENTŮ

Obsahuji pružné nástroje pro tvorbu a generování znalostních testů, které mohou být zahrnuty do přípravy čtenářů během samostudia, kontrole pochopení a následném vyhodnocení úspěšnosti.

EFEKTIVNÍ CHECKLISTY

Dokážu vytvořit checklisty, efektivně kontrolovat distribuci, monitorovat a reportovat nadřízenému opakované úkony. Vyplňování seznamu úkonů může probíhat i v obtížných podmínkách off-line.

VLASTNÍ E-KNIHOVNA

Nabízím Vám zabezpečený prostor ve vlastní elektronické knihovně, který přehledně zobrazuje dokumenty pro správce i příjemce.

AKTUALIZACE DOKUMENTŮ

Automatická synchronizace dat na všech zařízeních je pro mě základem, aby nedocházelo k neaktuálnosti a tvorbě více verzí souborů.

DOSTUPNOST

Dokumenty jsou díky mně dostupné na všech mobilních zařízeních, tabletech a počítačích on-line i off-line.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPŮ

Se mnou budete mít pod kontrolou, kdo a na jakém konkrétním zařízení čte, sdílí nebo tiskne důležité informace.

KONTROLA

Zasílám potvrzení o přečtení dokumentu a umožňuji tak efektivní kontrolu nad splněním procesních požadavků.

AUDIT A PŘEHLEDY

Díky analytice Vám zajistím detailní přehled o práci s dokumenty na straně příjemce.

KOMPATIBILITA

Umím poskytnout obsah mKnih pro ostatní platformy např. Cisco Webex, Microsoft Teams nebo Google Classroom, které jsou často využívány ve školství i firmách pro týmovou práci.

STUDIJNÍ NÁSTROJE

Nabízím praktické nástroje pro práci s textem např. umím text označit, psát poznámky a použít automatické citace.

Stáhněte si ZDARMA čtečku
pro všechna zařízení a platformy

Contact