Responzivní a interaktivní dokumenty

Umím pracovat se standardním formátem PDF a navíc tvořím chytřejší e-knihy s multimediálním obsahem tzv. mKnihy (audio/video, animace, interaktivní cvičení aj.). Zvládnu distribuci i dalších formátů jako jsou ePub, XLS aj..

Testy znalostí a pochopení dokumentů

Obsahuji pružné nástroje pro tvorbu a generování znalostních testů, které mohou být zahrnuty do přípravy čtenářů během samostudia, kontrole pochopení a následném vyhodnocení úspěšnosti.

Efektivní checklisty

Dokážu vytvořit checklisty, efektivně kontrolovat distribuci, monitorovat a reportovat nadřízenému opakované úkony. Vyplňování seznamu úkonů může probíhat i v obtížných podmínkách off-line.

Vlastní E-knihovna

Nabízím Vám zabezpečený prostor ve vlastní elektronické knihovně, který přehledně zobrazuje dokumenty pro správce i příjemce.

Aktualizace dokumentů

Automatická synchronizace dat na všech zařízeních je pro mě základem, aby nedocházelo k neaktuálnosti a tvorbě více verzí souborů.

Dostupnost

Dokumenty jsou díky mně dostupné na všech mobilních zařízeních, tabletech a počítačích on-line i off-line.

Řízení přístupů

Se mnou budete mít pod kontrolou, kdo a na jakém konkrétním zařízení čte, sdílí nebo tiskne důležité informace.

Kontrola

Na serveru vidím, kdo Váš dokument již četl a kdo ještě ne.

Audit a přehledy

Díky analytice Vám zajistím detailní přehled o práci s dokumenty na straně čtenáře.

Kompatibilita

Umím poskytnout obsah mKnih pro ostatní platformy např. Cisco Webex, Microsoft Teams nebo Google Classroom, které jsou často využívány ve školství i firmách pro týmovou práci.

Studijní nástroje

Nabízím praktické nástroje pro práci s textem např. umím text označit, psát poznámky a generovat automatické citace.

Stáhněte si ZDARMA aplikaci Publi
Stáhněte si ZDARMA aplikaci
pro všechna zařízení a platformy

Kontakt