Zpřístupněte jednoduše své materiály a data zákazníkům, partnerům i zaměstnancům
Rezervovat prezentaci
Zřídím Vám elektronickou knihovnu a zjednoduším přístup k informacím.
Vaše dokumenty jsou přehledně řazené do poliček, automaticky aktualizované a dostupné on-line i off-line.
Obratem je můžete řízeně sdílet se zaměstnanci, zákazníky či partnery.
Do knihovny přistupujete přes vlastní aplikaci odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
Dokumenty bezpečně šifruji proti nežádoucímu šíření, stahování a tisku citlivých dat.
Elektronická knihovna
může obsahovat
Firemní dokumenty
na jednom místě

Firma nebo instituce

  • centralizovanou správu katalogů, materiálů či jiných dokumentů s řízenou distribucí
  • rychlý přístup k dokumentům z jakéhokoliv zařízení on-line i off-line
  • zabezpečení pomocí šifrování
  • možnost monitorování, čtení, stahování, tisku dokumentů a potvrzení o přečtení
  • možnost tvorby multimediálních e-booků, checklistů či testů pro ověření znalostí

Zaměstnanec a zákazník

  • jednotné místo pro pohodlný přístup k firemním materiálům např. katalogům, manuálům a jiným dokumentům či informacím o firmě
  • vždy aktuální materiály
  • dostupnost z jakéhokoli zařízení on-line i off-line
  • interaktivní nástroje pro prohlížení, čtení dokumentů a práci s nimi

Sleduji práci s dokumenty,
vyhodnocuji a následně vytvářím
STATISTIKY

přehled o přístupu uživatele
(kdo, kdy, z jakého zařízení)

informace o toku dokumentu
(otevřeno/staženo, aktualizace verzí)

Umím mnohem víc
Stáhněte si ZDARMA aplikaci Publi
Stáhněte si ZDARMA aplikaci
pro všechna zařízení a platformy
On-line knihovny
Partneři
Chcete pomoci
s vaším projektem?
Stačí se mi ozvat