Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: Sport

Release date: 2017

Book size: 409,13 MB

ISBN: 978-80-88246-27-5

Last update: 14. 6. 2018

Book format: mBook

Kondiční trénink I

Author:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D

E-learning s názvem Silový trénink s činkami představuje studijní materiál, který si klade za cíl deskripci základních charakteristik silového tréninku s činkami. Text je strukturován do 12 kapitol, přičemž první 3 jsou teoretickým úvodem, který obsahuje: historické milníky cvičení s činkou, dělení činek a základy cvičební anatomie. Zbývající kapitoly zahrnují nejčastěji realizovaná cvičení s činkou, ta jsou roztříděna dle jednotlivých svalových partií. Každý cvik je v materiálu popsán, prezentován videoukázkou a doplněn o výčet nejfrekventovanějších chybných provedení.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms