Read

Publisher: Masarykova univerzita, Brno 2017

Category: Sport

Release date: 2017

Book size: 306,15 MB

ISBN: 978-80-88246-26-8

Last update: 14. 6. 2018

Book format: mBook

Kondiční trénink II

Author:
PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Lucia Němcová

Posilování dětí a mládeže (core trénink) představuje moderní e-learningovou studijní oporu, která si klade za cíl přispět k prohloubení teoretických znalostí i praktických aplikací v silové přípravě stabilizátorů pánve a páteře u dětí. Kurz je rozdělen do tří kapitol. V první kapitole jsou studentům poskytnuty základní informace o faktorech, jež determinují svalovou sílu dětí a mládeže. Druhá část opory je věnována teoretickým východiskům rozvoje síly u různých věkových kategorií. Třetí kapitola umožňuje čtenáři pochopit důležitost posilování svalů core oblasti, přičemž oblast znalostní je doplněna o videoukázky stimulace svalů jádra u dětí různých věkových kategorií.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms