Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Category: Sport

Release date: 2014

Book size: 1002,04 MB

ISBN: 978-80-88246-19-0

Last update: 15. 6. 2018

Book format: mBook

Kondiční trénink IV

Author:
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.

Materiál Alternativní formy kondiční přípravy ve vodním prostředí je jedním z inovativních prvků předmětu Kondiční trénink IV. Cvičení ve vodním prostředí je taková forma cvičení, které využívá přirozeného odporu a vztlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže. Je to cvičení zaměřené na vytrvalost a sílu, správné držení těla, aerobní kapacitu, pružnost kloubů a nervosvalovou koordinaci. Předložený text umožní studentům získat poznatky z oblasti, jež je využitelná v tréninku prakticky všech sportovních odvětví, a to ať už jako jedna z možností kondiční přípravy, nebo jako forma rekondičního cvičení a kompenzace jednostranného zatížení v důsledku specializované přípravy.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms