Read

Publisher: Masarykova Univerzita Brno, 2017

Category: Sport

Release date: 2017

Book size: 112,34 MB

ISBN: 978-80-88246-10-7

Last update: 14. 6. 2018

Book format: mBook

Plavání II

Author:
PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D.

Předložený studijní materiály popisuje základní techniku plaveckých způsobů znak a motýlek. V odstavcích jednotlivých plaveckých způsobů jsou popsány i jednotlivé plavecké chyby. V textu je popsána také znaková kyvadlová obrátka a start. Text je dopiněn o videosekvence (videozáznamy) nad hladinou i pod hladinou. Vědomosti nabyté studiem tohoto materiálu můžete otestovat pomocí testové baterie. Výuka je zaměřena na praktické zvládnut plaveckého způsobu motýlek. Dále studenti zdokonalují techniku ostatních plaveckých způsobů s využitím vztlakových sil a minimalizací odporu vodního prostředí. Plavecká cvičení jsou zaměřena především na vytrvalostní pojetí plavání. Osvojí si praktické dovednosti při záchraně tonoucího.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms