Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NEWTON College, a. s.

Category: Psychology & Sociology

Release date: 2020

Book size: 2,92 MB

ISBN: 978-80-87325-36-0

Last update: 27. 9. 2023

Book format: mBook

Úvod do psychologie

Author:
Eva Ambrozová

Psychologie je vědním oborem, který studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění,
včetně jejich vzájemných vztahů a interakce. Povaha psychologie vychází z jejího postavení
v systému věd, tedy stojí na pomezí věd společenských a přírodních. Z toho vyplývají různé
přístupy ke zkoumání základního předmětu psychologie – chování a prožívání.
Primárním účelem předložené publikace je uvedení do základní problematiky studia daného
předmětu. Čtenář si osvojí vznik a vývoj psychologie, základní metody psychologického
zkoumání, obecné charakteristiky emocí či strategii zvládání stresu a náročných situací.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms