Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NU

Category: University

Release date: 2020

Book size: 3,73 MB

ISBN: 978-80-87325-28-5

Last update: 27. 9. 2023

Book format: mBook

Kognitivní management: pro prostředí 4.0 a další

Author:
Eva Ambrozová a Vratislav Pokorný

Kognitivní management, jako způsob a principy řízení vlastního poznání a vedení sebe sama je smysluplná a efektivní cesta, způsob, jak nejen snížit napětí mezi maximy kognitivního kontinua, ale současně zachovat a kultivovat vlastní mentální pohyblivost, stejně jako využití potenciálu tohoto napětí pro užitečné pobývání v současném prostředí.Předkládaný text je rozdělen do deseti kapitol, které se vztahují k probíraným tématům v rámci výuky předmětu Kognitivní management na vysoké škole Newton University. Obsah skript slouží především k orientaci v pojmech a předkládá některé myšlenky k úvahám a vlastnímu „autorskému“ porozumění. Jednotlivá témata jsou dále doplněna o další relevantní zdroje. Na konci každé kapitoly je seznam otázek a klíčových slov pro kontrolu vlastní orientace v daném tématu.Kognitivní management je určen všem, kdo se živě zajímají o smysl a kvalitu svého života. Studium a především vědomá praxe bude postupně proměňovat a kultivovat vaše postoje, způsob myšlení a poznávání, stejně jako vaše hodnoty a zaměření (záměr).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms