Read

Publisher: Středisko Teiresiás, Masarykova univerzita Brno

Category: Higher vocational school

Release date: 2015

Book size: 81,8 MB

ISBN: 978-80-210-7821-5

Last update: 3. 3. 2021

Book format: mBook

Histologie

Author:
MVDr. Petr Čížek, Ph.D., MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Milan Urík, Mgr. Tomáš Pruša, MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D.

Histologie je věda zabývající se mikroskopickou strukturou tkání a orgánů mnohobunečních organizmů. Nejde však pouze o statickou strukturu, ale rovněž o vztah strukutry a funkce, což je základním předpokladem pro rozpoznání chorobných změn. Proto v současné době tvoří histologické metody nezbytnou součást diagnostického procesu mnoha onemocnění Ve výuce se s histologii setkávají nejčastěji studenti veterinárních a přirodovědeckých fakult. Předkládaný text je určen především studentům lékařských fakult. Přehled kapitol této publikace vychází z osnov předmětu Histologie, se kterým se studenti medicíny setkávají na začátku svého studia. Student by měli v publikaci najít základní histologická témata představená srozumitelným jazykem. Zvládnutí problematiky ovšem předpokládá dobré znalosti buněčné biologie, a proto je v úvodu uvedena i kapitola Cytologie. Naším cílem bylo připravit publikaci obsahově odpovídající náplni předmětu Histologie na lékařských fakultách, která byla adaptována pro neslyšící, a tak respektovala potřeby širšího spektra studentů. Tuto adaptaci představuje důraz na logické uspořádání textu, úpravy gramatické a lexikální struktury, grafické úpravy, popř. bohatý soubor obrazů a schémat. Součástí adaptace je i snaha poskytnout publikaci v novém formátu elektronické knihy, která může byt dále rozvíjena.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms