Read

Category: University

Release date: 2022

Book size: 259,65 MB

ISBN: 978-80-88246-89-3

Last update: 16. 3. 2022

Book format: mBook

Chirurgie 2

Author:
Miroslav Ryska a kol.

Chirurgie jako základní klinický obor medicínského studia má propojení s jinými vědními disciplínami a není tomu jinak ani při studiu ošetřovatelství. V rámci ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny je snahou naučit studenty kontinuálně aplikovat poznatky i z medicínských oborů. Při studiu ošetřovatelství v chirurgii očekáváme, že student uvedené multimediální učebnice e-book snadněji přemostí mezipředmětové vztahy a uvidí souvislosti v širším kontextu. Předkládaná multimediální učebnice mBook Ošetřovatelství v chirurgii – speciální část je pokračováním multimediální učebnice Chirurgie – obecná část z roku 2019 (Ryska a kol.).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms