Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NEWTON College, a. s.

Category: University

Release date: 2022

Book size: 5,64 MB

ISBN: 978-80-87325-53-7

Metody manažerského rozhodování

Author:
Lukáš Mazánek
Category:
University

Cílem předmětu studia je seznámit studenty s racionálními postupy řešení rozhodovacích problémů ve veřejném i soukromém sektoru, získat poznatky o rozhodovacích procesech a jejich struktuře, seznámit s uplatňováním principů týmové práce a volbu stylu rozhodování, vysvětlit základní metody a nástroje rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty, popsat management rizika. V neposlední řadě pak rozvíjet schopnosti tvorby a aplikace teoretických poznatků v souladu se zásadami kritického myšlení.Předmět navazuje na znalosti podnikového managementu a jeho základní funkce a prvky (plánování, organizování, stimulace a kontrola). Dále je předpokládána alespoň základní znalost nástrojů a postupů strategického řízení.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms