Read extract Buy for 290 CZK

Publisher: NEWTON College, a. s.

Category: University

Release date: 2022

Book size: 9,76 MB

ISBN: 978-80-87325-54-4

Last update: 27. 9. 2023

Book format: mBook

Webová a datová analytika

Author:
Zbyněk Hyrák

Skripta jsou určena studentům jakékoliv formy studia. Představují soubor informací, které studentovi doplní a nahradí přímou výuku. Obsahují vedle věcných informací vztahujících se k danému studijnímu předmětu rovněž zadání a úkoly pro samostatnou práci studenta a požadavky na samostudium.

Cílem je poskytnout nejnutnější nezbytné vstupní informace uvádějící do studia; návody, podněty a inspirace k relativně snadnému, rychlému a efektivnímu individuálnímu studiu problematiky, odborné a populární literatury, ale také ke sběru informací a materiálů; návody, podněty, inspirace k praktickému a pedagogickému využití poznatků a dovedností získaných při studiu; doprovod na další cestě sebevzdělávání.

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti výkonnostního internetového marketingu, tvorby PPC kampaní (Google Ads a Sklik) a zejména webové analytiky (Google Analytics).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms