Read extract Buy for 348 CZK

Publisher: Nakladatelství Polyglot, spol. s r.o.

Category: Primary school

Release date: 2022

Book size: 248,38 MB

ISBN: 978-80-86195-76-6

Last update: 21. 9. 2022

Book format: mBook

Ene mene interaktiv

Author:
Miluše Jankásková, Karla Ulbert, Doris Dusilová

Pro práci s interaktivní učebnicí potřebujete mít nainstalovaný program Publi (dostupný pro operační systémy Windows a macOS) a program ActivInspire (Windows, macOS).
Ene mene interaktiv je multimediální výukový materiál pro děti ve věku 5–9 let, který seznamuje děti názornou a hravou formou se základy německého jazyka. Multimediální učebnice využívá bohatý obrazový materiál, písně, říkadla a hry k nácviku slovní zásoby, k osvojení zvukové a později i grafické podoby jazyka, obsahuje nahrávky a transkripci všech poslechových textů. Ene mene interaktiv rozvíjí nejen vizuální a auditivní, ale i motorické dovednosti žáků, podněcuje jejich představivost a procvičuje paměť. Žáci si osvojují německý jazyk v jednoduchých, věkově přiměřených komunikativních situacích. Multimediální učebnice nabízí řešení vybraných cvičení a metodické náměty pro učitele.
Časově omezená licence na 18 měsíců.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms