Buy for 300 CZK

Publisher: Nakladatelství Academia

Category: Fiction

Release date: 2021

Book size: 14,12 MB

ISBN: 978-80-200-2679-8

Last update: 28. 6. 2021

Book format: ePub

Fašista. Příběh Sira Oswalda Mosleyho

Author:
Jakub Drábik

Sir Oswald Mosley patří mimo jakoukoli pochybnost k nejpozoruhodnějším postavám britských dějin 20. století. V britské a v menší míře též v evropské politice byl totiž přítomen prakticky po celé dlouhé století. Byl při většině klíčových událostí meziválečného období a udržoval styky s nejvýraznějšími osobnostmi své doby – Benitem Mussolinim, Adolfem Hitlerem a Franklinem D. Rooseveltem, stejně jako s Nevillem Chamberlainem nebo Winstonem Churchillem. „Proslavil“ se však zejména jako zakladatel a vůdce nejvýznamnějšího britského fašistického hnutí – Britské unie fašistů. Mosleyho životopis provede čtenáře nejen jeho životem, ale plasticky vykreslí i pohnuté britské a evropské dějiny minulého století.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms