Read

Category: Others

Release date: 2022

Book size: 317,07 MB

Last update: 15. 2. 2024

Book format: mBook

ŠTETL FEST 2022

Author:

Multižánrový festival, který podtitulem „Důstojnost v rozmanitosti“ dává nahlédnout do židovské kultury i historie. Program složený z přednášek, koncertů, divadelních představení a vystoupení osobností judaismu a hvězd židovské kultury, chce přispět k pochopení i otevřenosti židovské komunity nejen ve střední Evropě. Je sestaven srozumitelně a atraktivně pro nejširší veřejnost, otevírá možnosti dialogu pro všechny bez rozdílu vyznání, genderu či rasy a vede tak k toleranci a vnímavosti rozdílných cest a názorů. Festival stojí na základech židovské historie města Brna, ze kterých vyrůstá košatá, živoucí a neméně zajímavá vrstva Brna současného.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms