Read extract Buy for 250 CZK

Publisher: VŠFS

Category: Others

Release date: 2022

Book size: 4,88 MB

ISBN: 978-80-7408-248-1

Last update: 19. 7. 2023

Book format: mBook

Evropské právo a bezpečnost

Author:
Markéta Brunová, Martin Janků

Text zahrnuje všechny podstatné okruhy týkající se problematiky evropské bezpečnosti. Představuje a vykládá aktuální otázky práva a bezpečnosti v Evropě, a to na pozadí vývoje a současného stavu práva Evropské unie. Pokrývá klíčová ustanovení primárního i sekundárního práva EU, přihlíží k některým pramenům soft law i k významným judikátům SDEU v oblasti bezpečnostní politiky a justiční a policejní spolupráce. Také mapuje genezi, pozitivně právní úpravu i vývojové tendence práva tzv. druhého a třetího pilíře EU před Lisabonskou smlouvou. Výklad je doplněn o příklady z praxe.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms