Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Others

Release date: 2014

Book size: 969,06 kB

ISBN: 978-80-7514-018-0

Last update: 27. 6. 2023

Book format: PDF

Hodnocení oplozenosti a vývoje embryí divoce zbarvených a albinotických forem jesetera

Author:
M. Pšenička, T. Saito, M. Rodina

Hodnocení oplozenosti a vývoje embryí je důležitým nástrojem umožňujícím další management embryí. „Líhňař“ se může například rozhodnout, jakou skupinu embryí upřednostnit nebo v případě nevyvíjejících se embryí vyřadit. Předběžně lze takto také odhadnout množství získaného plůdku. Cílem metodiky je popsání postupu hodnocení kvality jiker před oplozením a přehled o vývoji a způsobu určování vývoje embryí jesetera divokého a albinotického zbarvení.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms