Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Others

Release date: 2013

Book size: 1,68 MB

ISBN: 978-80-87437-78-0

Last update: 28. 6. 2023

Book format: PDF

Aplikace technologie „finishing feeding“ dochovu ryb v praktických podmínkách českého rybářství

Author:
T. Zajíc, J. Mráz, S. Sampels, J. Picková

Cílem testování je zavedení ověřené technologie „finishing feeding“ do chovu ryb v České republice. V experimentálních sledováních bylo mnohokrát prokázáno, že částečné nahrazení rybího oleje, coby zdroje tuku v krmné směsi pro ryby, nijak negativně neovlivňuje růst a zdravotní stav chovaných ryb (Guillou a kol., 1995; Jobling, 2004; Torstensen a kol., 2005).

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms