Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Category: Others

Release date: 2012

Book size: 8,19 MB

ISBN: 978-80-87437-55-1

Last update: 28. 6. 2023

Book format: PDF

Hodnocení změn vybarvení okrasných ryb

Author:
J. Urban, M. Sergejevová, I. Slepičková, A. Kouba, D. Štys, J. Masojídek

Vybarvení okrasných ryb je jedním z kvalitativních parametrů určujících jejich fyziologický stav i maloobchodní cenu. Cílem metodiky je představit snadno proveditelný pracovní postup pro objektivní vyhodnocení změn odstínu a sytosti vybarvení ryb pomocí analýzy jejich digitálních fotografi í, bez potřeby externích pozorovatelů (hodnotitelů). V případě hodnocení dalších parametrů, např. tělesné proporce, zdravotního
stavu a celkové subjektivní kompozice barev, však zůstává subjektivní význam hodnotitelů nezpochybněn.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms