Read

Publisher: Katedra sociologie FSS MU, Brno 2016

Category: Psychology & Sociology

Release date: 2016

Book size: 284,19 MB

Last update: 11. 6. 2018

Book format: mBook

Khatar san? Odkud jste?

Author:
Mgr. Marie Cudráková, Mgr. Lada Červeňáková, Mgr. Karina Hoření, MgA. Jitka Oláh

Metodika vznikla v rámci projektu O leperiben (romsky „vzpomínka.") Paměť romských dělníků. Najdete v ní čtyři výukové lekce, které můžete bez dalších úprav či rozsáhlé přípravy použít při výuce. Lekce jsou různorodé jak rozsahem a využitím metod, tak i rukopisem jednotlivých autorek. Společné je však téma vzpomínání, rodinné historie, objevování a pojmenováváni hodnot ve vyprávění, nejen osobní historie. Vycházíme z představy vzdělávání, jak je zakotvena v rámcových vzdělávacích plánech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kromě obsahů lekcí jsou stejně důležité i použité didaktické postupy, které mají rozvíjet klíčově kompetence, zde především kompetence komunikační a občanské.. Kromě výkladu často pracují studenti i žáci s texty, fotografiemi či audionahrávkami, a to samostatně nebo ve skupinách. Lekce lze využít v různých vyučovacích předmětech. Nabízí se dějepis - lekce akcentují téma sociálních změn v Československu po druhé světové válce. Můžete je také použít do zeměpisných hodin, obsahuji téma Československého místopisu a rozdílu mezi životem a ekonomikou na slovenské vesnic a v českých městech. Důležitými tématy, kterých se lekce dotýkají, jsou občanská různost, tolerance a soužití. Pro pokročilejší žáky a studenty humanitně zaměřených škol můžete zařadit ukázku romského etnoklektu češtiny. Nejvýrazněji z lekci vystupuje téma multikulturality, které je v rámcových vzdělávacích tématech zařazeno jako průřezové pro všechny vzdělávací cykly. Všechny lekce v různé míře představují příběh Romů v Československu, po druhé světové válce, rozdílné kulturní prostředí, ze kterého přišli a jejich hledání místa ve většinové společnosti skrze práci v průmyslu a službách.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms