Read

Publisher: Katedra kineziologie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno

Category: Sport

Release date: 2017

Book size: 150,63 MB

ISBN: 000-00-000-0000-0

Last update: 11. 6. 2018

Book format: mBook

Antropomotorika

Author:
Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D., doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Publikace představuje detailní a inovovaný pohled na vybrané kapitoly antropomotoriky. Je určena nejenom pro vzdělávání studentů v doktorských oborech se zaměřením na kinantropologické vědy. Svým rozsahem pokrývá oblast tří vybraných oblastí antropomotoriky (ontogeneze motoriky, motorické učení a produkce pohybových programů), do kterých přináší rozšířené poznatky, a umožňuje tak prohloubit učivo, jež je studentům prezentováno v bakalářských a magisterských programech. Materiál navazuje na již existující skripta Vybrané kapitoly z antropomotoriky a Antropomotorika pro magisterský program Tělesná výchova a sport, vydané na FSpS MU.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms