Read

Publisher: Code Creator s. r. o.

Category: University

Release date: 2019

Book size: 384,1 MB

ISBN: 978-80-7494-470-3

Last update: 28. 4. 2021

Book format: mBook

Anatomie pro bakaláře I

Author:
MUDr. Blanka Pospíšilová, CSc.; MUDr. Olga Procházková; MUDr. Jaroslav Šrám, PhD.

Předkládaný učební text, určený pro bakaláře nelékařských zdravotnických oborů, respektuje klasické členění systematické anatomie. Oproti 1. knižnímu vydání skript je text v elektronické knize opraven a doplněn. První díl obsahuje obecnou anatomii, systémy pohybové a orgánové. Do jednotlivých kapitol jsou zařazeny poznámky embryologické a topografické, nezbytné pro pochopení uspořádání lidského těla. Včleněny jsou i poznámky funkční a klinické, k nimž by se měl student vracet při pregraduálním studiu klinických disciplín i v postgraduální praxi. Klinické poznámky jsou zvýrazněny žlutým podkreslením. Text je doplněn řadou kreseb, fotografiemi anatomických preparátů, RTG snímky a obrazy MR a CT. Vedle obrázků zařazených do textu je veškerá obrazová dokumentace uvedena ve formě power pointových souborů s četnými animacemi (autorem fotogragií a převážné většiny kreseb je B. Pospíšilová, několik kreseb vytvořil J. Bavor, malíř anatomického ústavu LFUK v Hradci Králové; RTG snímky, MR a CT řezy poskytl J. Šrám, přednosta traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec). Řada obrázků je v elektronické knize zařazena nově. Pro studenta-bakaláře by zvládnutí všech termínů mezinárodního anatomického latinského názvosloví během krátkého období, v němž je předmět vyučován, bylo téměř nemožné. Proto je v učebnici preferováno české anatomické názvosloví. Většina latinských pojmů je ale uvedena, avšak psána pouze petitem. Má sloužit k orientaci v anatomických atlasech a v odborné medicínské literatuře. Nicméně zvládnutí určitého pensa latinských termínů (v textu uvedených běžnou velikosti písma) je nezbytné pro usnadnění odborné komunikace v klinických oborech. Anatomie je rozsáhlý obor a každé jeho zestručnění s sebou nese řadu rizik a úskalí. V učebnici, určené pro bakalářské studium, je však určitá redukce nezbytností. Kapitoly, pro zdravotnickou praxi primárně důležité, jsou probrány podrobněji, jiné pak stručněji - výsledkem je určitý kompromis. Autoři přejí studentům, aby jim předkládaný učební text pomohl odhalovat taje a krásy královského oboru anatomie, a aby se jim z něj dobře učilo.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms