Buy for 149 CZK

Publisher: Nakladatelství ČAS s.r.o.

Category: Sport

Release date: 2021

Book size: 15,95 MB

ISBN: 978-80-7475-345-9

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně

Author:
David Špidlen
Category:
Sport

David Špidlen jako příležitostný autor vytvořil několik publikací zaměřených na témata, jimž se ve svém životě aktivně věnuje nebo věnoval. Sám o tom říká: „Jsem autor z donutkání. V určitý okamžik se ve mně nahromadí takové množství poznatků, že není možné je v sobě udržet a zároveň se účinně zbavit myšlenek na dané téma. Když to rezonuje znova a znova a nutkání se vrací, musím sednout a psát.“ Kniha Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně vznikla již v 90. letech 20. století jako příručka pro začínající vrhače po letech autorova intenzivního tréninku. Před novým vydáním prošla zásadní obsahovou úpravou, aby i dnes měla zájemcům o tento sport co nabídnout.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms