Fyziologie

Author:
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2017
Category:
Year of issue:
2017
Book size:
8,6 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-5841-5

Elektronická skripta jsou určena především pro studenty bakalářských oborů Tělesná výchova a sport. Materiál přináší aktuální poznatky především z oblasti zátěžové fyziologie. V této knize se postupně seznámíme s jednotlivými funkcemi orgánových soustav podílejících se na pohybové aktivitě. Dále se podíváme na to jak tyto orgánové soustavy, resp. základní fyziologické parametry reagují na pohybovou zátěž. Z dlouhodobého hlediska trénování nás budou zajímat vznikající adaptace na zátěž. Protože pohybová aktivita může být provozována i v extrémnějších podmínkách, zmíníme se o reakci organismu na teplo, chlad a vysokohorské prostředí.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Windows desktop, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile