Vybrané kapitoly z metodologie

Author:
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Publisher:
Masarykova univerzita, Brno 2012
Category:
Year of issue:
2012
Book size:
4,1 MB
Last update:
14.01.2019
ISBN:
978-80-210-5963-4

Předložený učební text nenahrazuje rozsáhlé učebnice metodologie, které jsou zmíněny v seznamu literatury. Jedná se o kompilaci mnoha zdrojů a mnoha autorů, ze kterých vybíráme stěžejní pasáže. Studijní text tak poukazuje na rozmanité přístupy k vědecké práci, resp. jejím základům. Zároveň přibližuje oblast metodologie zejména studentům sportovních fakult.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Windows desktop, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile