Výzkum ve sportovní medicíně I

Author:
Mgr. Jindřich Pavlík a kolektiv autorů
Publisher:
Masarykova Univerzita, Brno 2013
Category:
Year of issue:
2013
Book size:
111,1 MB
Last update:
11.03.2019
ISBN:
978-80-210-6168-2

Tato monografie byla vytvořena v rámci projektu OP VK s názvem Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Účelem této monografie je představit alespoň některé z mnoha výzkumných prací a řešených projektů v oblasti sportovní medicíny jako příklad jejího významného uplatnění na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Monografii tvoří sedm kapitol, ve kterých jsou představeny různé obory sportovní medicíny. Jednotlivé kapitoly se snaží přispívat k rozvoji této vědní disciplíny.

Free of charge

Download application for reading publication:

iPad, Android tablet, Windows desktop, iPhone, macOS, Android mobile