01

Písemné sčítání

Písemné sčítání dvojciferných čísel

Při písemném sčítání zapíšeme pečlivě jednotky pod jednotky a desítky pod desítky.

Znaménko + psát nemusíme a namísto = celý příklad podtrhneme.

Sčítáme směrem zdola nahoru, nejdříve jednotky s jednotkami a potom desítky s desítkami.

Cvičení 1

Písemné sčítání bez přechodu přes základ 10

62
15

44
22

31
56

23
34

57
41

75
13

16
62

Cvičení 2

Písemné sčítání s přechodem přes základ 10

53
28

19
32

37
45

49
31

18
57

65
26

74
19

Písemné sčítání víceciferných čísel

Víceciferná čísla sčítáme stejným způsobem jako čísla dvojciferná. Postupujeme zdola nahoru, začínáme sčítáním jednotek, pak sčítáním desítek, stovek atd.

Cvičení 3

Písemné sčítání víceciferných čísel bez přechodu přes základ

132
325

234
561

385
612

706
193

413
236

527
401

 

1234
2345

2647
7251

5302
2547

6043
3046

3178
1801

4415
4172

Cvičení 4

Sčítání víceciferných čísel s přechodem přes základ

595
242

763
196

182
335

276
583

123
191

418
290

 

135
276

226
395

387
444

598
147

666
154

743
188