03

Písemné násobení

Písemné odčítání dvojciferných čísel

Při písemném násobení zapíšeme jednotky pod jednotky. Napíšeme znaménko krát (tečku) a místo rovná se celý příklad podtrhneme. Nejprve dolním číslem vynásobíme jednotky a potom desítky.

Cvičení 8

Příklady k procvičení

12
.4

22
.3

34
.2

42
.2

314
. 2

203
. 3

123
. 3

Písemné násobení většími jednocifernými čísly

Při písemném násobení většími jednocifernými čísly postupujeme stejně jako při násobení menšími čísly. Jednotky zapíšeme pod jednotky, napíšeme znaménko krát (tečku) a celý příklad podtrhneme. Nejprve dolním číslem vynásobíme jednotky, potom desítky, stovky atd.

Cvičení 9

Příklady k procvičení

64
.3

27
.2

75
.4

43
.5

69
.7

56
.6

38
.2

Písemné násobení dvojciferným číslem

Při písemném násobení dvojciferným číslem zapíšeme jednotky pod jednotky a desítky pod desítky. Napíšeme znaménko krát (tečku) a místo rovná se celý příklad podtrhneme. Začínáme násobit číslem na místě jednotek. Potom násobíme číslem na místě desítek. Nakonec oba výsledky sečteme. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, kam zapisujeme jednotlivé výsledky, zejména výsledek násobení číslem na místě desítek.

Cvičení 10

Příklady k procvičení

46
.53

75
.72

42
.34

82
.85

67
.36

83
.29

Písemné násobení trojciferných čísel dvojciferným číslem

Cvičení 11

Příklady k procvičení

426
.45

145
.18

264
.27

168
.36

503
.59

490
.74

Písemné násobení čtyřciferných čísel dvojciferným číslem

Cvičení 12

Příklady k procvičení

2158
. 28

5609
. 35

1264
. 47

5340
. 39

2407
. 16

3158
. 24