Impresum


 

Název:

Učební text pro obor Instalatér, 2. ročník

Autoři: Ing. Ladislav Lupták, Lubomír Šmarda
Vydavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
ISBN 978-80-88058-29-8

 © Code Creator, s.r.o.; distribuce publi.cz; 2016


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název školy: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-11636/2015-4 dne 22. 6. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast technologie a odborný výcvik s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Jan Lněníček, Bohuslav Hamrozi