Obsah

 1. Zásady hodnocení žáků v předmětu BIOLOGIE

 2. 1. Příklady evoluce živých soustav na Zemi
  1. 1.1 Vznik a vývoj života na Zemi
  1. 1.2 Fotosyntéza
  1. 1.3 Evoluční teorie
  1. 1.4 Fylogeneze člověka

 3. 2. Vlastnosti a složení živé hmoty
  1. 2.1 Základní vlastnosti živých soustav
  1. 2.2 Složení živé hmoty
   1. 2.2.1 Voda
   2. 2.2.2 Anorganické sloučeniny - biogenní prvky
   3. 2.2.3 Organické látky

 4. 3. Buňka (cellula)
  1. 3.1 Buněčná teorie
  1. 3.2 Velikost a tvar buněk
  1. 3.3 Buněčné organely
   1. 3.3.1 Buněčná biomembrána
   2. 3.3.2 Buněčné jádro - nucleus
   3. 3.3.3 Endoplazmatické retikulum
   4. 3.3.4 Golgiho aparát (komplex)
   5. 3.3.5 Ribozomy
   6. 3.3.6 Lysozomy
   7. 3.3.7 Mitochondrie
   8. 3.3.8 Cytoplazma
   9. 3.3.9 Centriol – dělící tělísko
   10. 3.3.10 Mikrotubuly, mikrofilamenta
  1. 3.4 Buněčné dělení
   1. 3.4.1 Přímé dělení - amitóza
   2. 3.4.2 Nepřímé dělení - mitóza
   3. 3.4.3 Buněčný cyklus
   4. 3.4.4 Redukční dělení - meióza

 5. 4. Rozmanitost organismů
  1. 4.1 Podbuněčné organismy – viry
  2. 4.2 Bakterie
  3. 4.3 Povinné dětské očkování proti virovým a bakteriálním onemocněním

 6. 5. Evoluce orgánů a orgánových soustav u živočichů

 7. 6. Rozmnožování organismů
  1. 6.1 Nepohlavní rozmnožování
  2. 6.2 Pohlavní rozmnožování
   1. 6.2.1 Individuální vývoj organizmů

 8. 7. Základy obecné genetiky
  1. 7.1 Základní genetické pojmy
  2. 7.2 Založení genetiky
  3. 7.3 Mendelovy zákony
  4. 7.4 Gen – definice a přenos genu
  5. 7.5 Chromozóm a genetika eukaryotické buňky
  6. 7.6 Dědičnost mnohobuněčného organismu
  7. 7.7 Znaky organismu
  8. 7.8 Genetika krevních skupin
   1. 7.8.1 Určování krevních skupin
   2. 7.8.2 Dědičnost krevních skupin
  9. 7.9 Chromozomové určení pohlaví
   1. 7.9.1 Typy chromozomového určení pohlaví
  10. 7.10 Mutace
   1. 7.10.1 Typy mutací
  11. 7.11 Klonování