Zásady hodnocení žáků v předmětu Biologie

Seznam předepsaných aktivit nezbytných pro hodnocení a klasifikaci žáků:

  1. Výsledky čtvrtletních (listopad), pololetních (leden) a třičtvrtletních (březen) a závěrečných zkušebních testů (červen).
  2. Výsledky průběžně zadávaných, kratších testů.
  3. Přítomnost ve výuce, při exkurzích a dalších výukových aktivitách.
  4. Přehledné, pečlivé a věcně správné vedení pracovních textů.
  5. Věcně a formálně správné, v termínu odevzdané zpracování domácích úkolů.
  6. Aktivní účast a spolupráce ve vyučovacích hodinách a dalších výukových aktivitách.
  7. Ústní zkoušení “větičky” = monolog (diskuse) na dané téma.