00

Impresum

Název:

Pasivní domy

Autor:

Ing. Ivo Hamerník

ISBN

978-80-88058-11-3

 © Code Creator, s.r.o.; distribuce publi.cz; 2016


Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1959/2015-10 dne 17. 3. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast průmyslová ekologie s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Marek Chládek, Ing. Jaroslav Doskočil