Read Read extract

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Category: University

Release date: 2022

Book size: 44,75 MB

ISBN: 978-80-7394-965-5

Last update: 22. 2. 2023

Book format: mBook

CLIL na střední škole - angličtina a fyzika - učitel

Author:
Dagmar Šimková, Jana Kalová

Nová publikace CLIL angličtina a fyzika přináší pět aktivit, které pomohou učitelům fyziky překročit hranice svého předmětu a zařadit do výuky krátké aktivity v angličtině. Každá kapitola obsahuje detailní popis aktivity včetně znázornění obtížnosti pro učitele i žáky, metodiku rozepsanou do jednoduchých kroků, ukázku pracovního listu pro žáky a klíčovou slovní zásobu. Každá aktivita je zpracována ve dvou variantách – pro práci na počítači či tabletu, nebo pro práci s papírovým pracovním listem, který učitel snadno vytiskne přímo ze svého materiálu. Kroky v metodické části jsou doplněny o konkrétní instrukce učitele, které jsou uvedeny v češtině i angličtině, aby si učitel mohl vybrat komunikační jazyk podle své úvahy. Instrukce jsou doplněny zvukovou stopou. Všechny kapitoly jsou zpracovány přehledně a zohledňují různou zdatnost učitelů fyziky v angličtině.

Učebnice vznikla za podpory Centra pro přírodovědné vzdělávání Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Po kliknutí na tlačítko ČÍST UKÁZKU se Vám otevře verze pro studenty, která obsahuje interaktivní pracovní listy a klíčová slova se zvukovou nahrávku.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms