Read

Publisher: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Category: University

Release date: 2022

Book size: 5,07 MB

ISBN: 978-80-7394-952-5

Last update: 26. 3. 2024

Book format: mBook

Algebra

Author:
Lenka Zalabová

Zabýváme se základy abstraktní algebry a teorie čísel. Studujeme pologrupy a grupy a zaměřujeme se na grupu permutací a grupu zbytkových tříd, kongruence a jejich systémy. Dále se zabýváme okruhy a tělesy, zejména nad číselnými obory, a studujeme polynomy a jejich kořeny. Naznačujeme různé aplikace zejména v informatice a geometrii. Text je vhodný pro vysokoškoláky pro seznámení s abstraktní algebrou, i pro středoškoláky jako doplňující materiál rozšiřující základní středoškolskou matematiku.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms