Číst

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro přírodovědné vzdělávání

Kategorie: Univerzity a vysoké školy

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 5,07 MB

ISBN: 978-80-7394-952-5

Algebra

Autor:
Lenka Zalabová
Kategorie:
Univerzity a vysoké školy

Zabýváme se základy abstraktní algebry a teorie čísel. Studujeme pologrupy a grupy a zaměřujeme se na grupu permutací a grupu zbytkových tříd, kongruence a jejich systémy. Dále se zabýváme okruhy a tělesy, zejména nad číselnými obory, a studujeme polynomy a jejich kořeny. Naznačujeme různé aplikace zejména v informatice a geometrii. Text je vhodný pro vysokoškoláky pro seznámení s abstraktní algebrou, i pro středoškoláky jako doplňující materiál rozšiřující základní středoškolskou matematiku.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy