Read extract Buy for 349 CZK Buy as a gift for 349 CZK

Publisher: Code Creator, s.r.o.

Category: University

Release date: 2022

Book size: 11,18 MB

ISBN: 978-80-88246-94-7

Last update: 19. 7. 2023

Book format: mBook

Digitalizace podniku - Průmysl 4.0

Author:
Petr Mašín, Vladimír Krajčík

Digitalizační procesy v ekonomice a postup vlivů Průmyslu 4.0 jsou i přes dopady koronavirové a válečné krize v Evropě a v celém světě stále patrnější. Přesto, že se z počátku vize prezentované v Hannoveru v roce 2013 dostávaly do praxe pomalu a s počátečními obavami, dnes již lze jednoznačně říci, že jde o správný směr ekonomiky a vlivy digitalizace budou dále narůstat ve všech oblastech lidského bytí. Pojem digitální ekonomika, "Smart Factory", sdílená ekonomika i samotné slovo "digitalizace" se stalo samozřejmou součástí současné doby a zvykli jsme si i nato, že dopady digitalizace místo obav, přináší především pozitiva a moderní pojetí řešení pracovních úkolů. Zcela jistě nás čeká dlouhá cesta, kdy budeme moci říci, že jsme transformaci na Průmysl 4.0 zvládli, a že směřujeme k Průmyslu 5.0., který přináší zcela nový přístup k propojení digitálního a lidského světa. Očekáváme, že se v budoucnosti transformuje lidský, kreativní přístup do výrobního procesu a dojde k propojení člověka a technologií na harmonickém základě v souladu s ekologickým využíváním zdrojů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms