Svaz průmyslu a dopravy České Republiky


Svaz průmyslu a dopravy České republiky je největším zaměstnavatelským svazem u nás a zastřešuje 29 odvětvových svazů a asociací a 140 individuálních členských firem. Celkově hájíme zájmy 10,5 tisíce firem, které zaměstnávají 800 tisíc pracovníků. Jsme nestátní organizací, nezávislé na vládě, politických stranách a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání.

Během 25 let své novodobé existence jsme se vždy snažili o zlepšování podnikatelského a zaměstnavatelského prostředí v zemi v duchu tradičních hodnot. Díky práci našich členských firem i odvětvových svazů a asociací významně přispíváme k prosperitě české společnosti.

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti. Prosazujeme, koordinujeme a chráníme zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartitě), která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách. Prostřednictvím médií seznamujeme širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizujeme jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství.

Organizačně zajišťujeme navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích. Organizujeme vzdělávací a poradenskou činnost, seznamujeme své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost. Hájíme také zájmy tuzemských zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE.

Pro rok 2015 jsme vyhlásili Rok průmyslu a technického vzdělávání, kampaň, která si klade za cíl zlepšení vnímání průmyslu a technických oborů ze strany veřejnosti, intenzívnější zapojení firem do spolupráce se školami a prosazení takových koncepčních a systémových změn v oblasti technického vzdělávání, které by řešily nedostatek technických pracovníků všech kvalifikačních úrovní v tuzemském průmyslu.


Naše členské svazy a asociace

 • Asociace českého papírenského průmyslu

 • Asociace leteckých výrobců ČR

 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

 • Asociace spotřební elektroniky

 • Asociace strojních inženýrů

 • Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

 • Asociace výzkumných organizací

 • Asociace zemědělské a lesnické techniky

 • CECED CZ – družení evropských výrobců domácích spotřebičů

 • Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků – CZECHMED

 • Česká manažerská asociace o.s.

 • Česká společnost pro nové materiály a technologie

 • Českomoravská elektrotechnická asociace

 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice

 • ICT UNIE z.s.

 • Odvětvový svaz hutnictví železa

 • Sdružení automobilového průmyslu

 • Solární asociace, spolek

 • Svaz českých a moravských výrobních družstev

 • Svaz dopravy České republiky

 • Svaz chemického průmyslu České republiky

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 • Svaz plastikářského průmyslu ČR

 • Svaz sléváren České republiky

 • Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení

 • Svaz výrobců cementu České republiky

 • Svaz výrobců vápna České republiky

 • Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky


Naše priority

 • Efektivní veřejná a státní správa

 • Motivační a jednoduché daně

 • Moderní vzdělávání s akcentem na podporu technického vzdělávání

 • Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni

 • Flexibilní trh práce

 • Rozvoj dopravy a infrastruktury

 • Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika

 • Účinná podpora exportu