Impresum

Název: Spojovací technika
Autoři: PaedDr. Vladimír Šimíček, Mgr. Jitka Drápalová, Ing. Václav Ilčík
ISBN: 978-80-88058-14-4
Nakladatel: Code Creator, s.r.o.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Název školy: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-4261/2015-15 dne 30. 4. 2015 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast spojovací technika s dobou platnosti 6 let.

Recenzenti: Ing. Lubomír Kymr, Prof., Ing. Boris Šimák, CSc.