Literatura

NUTSCH, W. A KOL.: Příručka pro truhláře. Praha, Sobotáles 1999. LIŠKA, J.: Truhlářské práce. Praha, Parta 2003.

HÁJEK, V.:Práce se dřevem. Svoboda Liberta, Praha 1993.

KŘUPALOVÁ, Z.: Technologie pro 1.ročník SOU oboru zpracování dřeva. Praha, Sobotáles 2000.